Ako na to? Triedenie odpadu pre začiatočníkov

Triedenie odpadu sa môže zdať ako zložitá veda, ale verte mi, nie je to žiadna raketová technológia. Stačí si zapamätať pár základných pravidiel a hneď budete triediť ako profesionáli!

Čo sa dá triediť?

Väčšina odpadu, ktorý vyprodukujeme v domácnosti, sa dá vytriediť. Patrí sem papier, plast, sklo, kovy, nápojové kartóny a bioodpad. Zvyšok, ktorý sa nedá vytriediť, putuje do zmiešaného odpadu.

Kam s čím?

Triedený odpad sa umiestňuje do farebných kontajnerov. Modrý kontajner je na papier, žltý na plast, zelený na sklo, oranžový na nápojové kartóny a hnedý na bioodpad. Na kontajneroch nájdete aj nálepky s inštrukciami, čo do nich patrí a čo nie.

Prečo triediť?

Triedenie odpadu má mnoho benefitov. Šetrí životné prostredie, znižuje množstvo skládkovaného odpadu a podporuje recykláciu. Vďaka triedeniu sa z odpadu stávajú cenné suroviny, ktoré sa dajú znova využiť.

Triedenie odpadu je hračka! Stačí si zapamätať pár základných pravidiel a hneď budete triediť ako profesionáli. Tak do toho! Spoločne môžeme chrániť životné prostredie a šetriť cenné suroviny.

Triedenie odpadu v praxi

Papier: Do modrého kontajnera patria noviny, časopisy, letáky, krabice od vajec, papierové tašky a kartóny. Nezabudnite papier zbaviť nečistôt a mastnoty.

Plast: Do žltého kontajnera patria PET fľaše, tégliky od jogurtov, fólie, plastové tašky a obaly od potravín. Plasty pred vhodením do kontajnera vypláchnite a sploštite.

Sklo: Do zeleného kontajnera patria fľaše od piva, vína a limonád. Sklo pred vhodením do kontajnera vypláchnite.

Kovy: Do šedého kontajnera patria plechovky od nápojov a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky a viečka.

Nápojové kartóny: Do oranžového kontajnera patria krabice od džúsov, mlieka a vína. Nápojové kartóny pred vhodením do kontajnera vypláchnite a zošliapnite.

Bioodpad: Do hnedého kontajnera patria zvyšky ovocia a zeleniny, tráva, lístie, kávová usadenina a čajové lístky. Bioodpad môžete tiež kompostovať.

Zmesový odpad: Do čierneho kontajnera patrí odpad, ktorý sa nedá vytriediť. Patria sem napríklad plienky, hygienické potreby, uhynuté zvieratá a stavebný odpad.

Zberný dvor: Do zberného dvora sa dá odniesť odpad, ktorý sa nezmestí do farebných kontajnerov. Patrí sem napríklad objemný odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad a stavebný odpad.

Tipy pre ľahké triedenie

  • Zaobstarajte si niekoľko košov na triedený odpad.
  • Obaly pred vhodením do kontajnerov sploštite.
  • Sklo a plasty pred vhodením do kontajnerov vypláchnite.
  • Papier zbavte nečistôt a mastnoty.
  • Bioodpad kompostujte.

Triedenie odpadu je dôležité pre ochranu životného prostredia. Vďaka triedeniu sa z odpadu stávajú cenné suroviny, ktoré sa dajú znova využiť. Preto sa do triedenia pustite s chuťou!

Publikované: 30. 03. 2024 / Aktualizované: 04. 04. 2024

Kategória: Bývanie

Autor: Zuzana Čechová