Uložte správne umelý trávnik!

Aby ste správne umelý trávnik, a najmä ten prémiový trávnik, uložili, je potrebné mať určité znalosti. Ak ste si nie celkom istý, či vôbec pokládku umelého trávnika zvládnete, je najlepšie nechať to na odborníkov. Avšak odhliadnuc od toho si v tomto článku popíšeme, čo je najdôležitejšie, ak chcete trávnik uložiť správne.

Vo všeobecnosti pokládku možno rozdeliť na dva základné druhy - pokládku na spevnenú plochu (terase, balkón, betónová plocha) alebo na nespevnenú plochu (dvor, záhrada, hlina, kameň). Pri všetkých pokládkach je však dobré dodržiavať niekoľko dôležitých zásad.

  1. Plán postupu – predovšetkým ak máte väčšiu záhradu alebo terasu, oveľa lepšie sa vám bude postupovať s plánom. Ten by mal obsahovať to, kde presne chcete trávnik a ako by sa mali ukladať jednotlivé časti trávnika. V prípade potreby si na pomoc môžete zavolať aj záhradného architekta.

  2. Podklad pod umelú trávu – prípade terasy a spevnených povrchov je základ, aby boli vyspádované a čisté. V prípade nespevnenej plochy je treba dobre vybudovať základnú stavbu, ktorou je lôžko. Táto časť prác zabezpečí, že bude váš trávnik rovný. Tento podklad musí byť stabilný a hlavne zbavený všetkých ostrých hrán, ako sú kamene, korene a ďalšie prípadné nečistoty. Platí, že čím rovnejší a hladší povrch pod umelým trávnikom je, tým bude aj lepší celkový estetický dojem. Najmä v prípade realizácie Holandského trávnika kladieme veľký dôraz na prípravu lôžka. Ide o vrstvy makadamu rôznych frakcií, ktoré majú zabezpečiť hladký, rovný a pevný podklad prepúšťajúcu vodu.

  3. Pokládka trávnika – vonkajšie umelé koberce a trávniky vždy pokladajte rovnakým smerom. Ak potrebujete trávnik rezať, použite zalamovací nôž. Pod spoje sa podkladá páska na lepenie, ktoré po nastrihaní trávnika sa natrie lepidlom a jednotlivé časti sa pripevnia k sebe. Ideálne je pokládku nechať si na obdobie, kedy bude vonkajšia teplota minimálne plus 10 stupňov. Treba tiež myslieť na to, že pokládku nie je možné realizovať, keď je vlhko a už vôbec nie, keď vonku prší. Skontrolujte predpoveď počasia a pokládku realizujte, keď bude počasie aspoň niekoľko dní priaznivé. Pokládku vo vlhkom počasí nemožno realizovať kvôli lepidlu, ktoré sa tu používa. To by reagovalo s vodou a takáto pokládka nebude držať tak, ako má.

  4. Pripevnenie krajov trávnika - pripevnenie je relatívne jednoduché a používajú sa na to kotviace klince. Pripevnenie je trvácnejšie a estetickejšie lepením krajov na vybudovaný betónový pás šírky zhruba 10 centimetrov.

Medzi základné pracovné pomôcky, ktoré by sa vám mohli na pokládku hodiť, patria tieto nástroje:

  • Spojovacia páska,

  • Lepidlo na spájanie spojov alebo na lepenie krajov,

  • Orezávací nôž,

  • Kotviace klince tvaru U,

  • Rukavice,

  • Geotextília (priepustná, ktorá sa používa na oddelenie hliny a lôžka).

Každý trávnik má však isté špecifiká, preto je najlepšie sa riadiť pokynmi, ktoré uvádza výrobca pri konkrétnom umelom trávniku, alebo pokládku konzultovať s distribútorom.

Publikované: 01. 03. 2021

Kategória: Bývanie

Autor: Tereza Havelková