Bezkofeínová káva – ako sa vlastne vyrába?

Slovenský pojem „bezkofeínová káva“ je trochu odlišný od anglického pojmu „decaffeinated coffee“. Zatiaľ čo náš pojem hovorí o tom, že v káve nie je ani štipka kofeínu, anglický pojem naznačuje, že sa jedná o kávu zbavenú kofeínu. Vzhľadom na proces výroby tejto kávy, je vhodnejšie hovoriť práve o „dekofeínizovanej“ káve. Viete, ako sa vlastne „decaf“ vyrába? 

Od zrnka až do šálky

Proces výroby je pre klasickú aj bezkofeínovú kávu rovnaký. Všetko sa začína zberom kávových zŕn. Zrná sú skladované ešte čerstvé a nepražené, aby nedochádzalo k strate ich kvality. V prípade bežnej kávy putujú zrná do pražiarne, kde sa zvýrazní ich aróma a všetky ich chute sa zakonzervujú. Potom nasleduje balenie a predaj. V prípade kávy určenej na extrakciu kofeínu, je proces trochu odlišnejší. Káva bez kofeínu však musí byť zbavená kofeínu ešte pred pražením. V dnešnej dobe sa pri extrakcii kladie veľký dôraz na čistotu tohto procesu a použitie čo najmenšieho množstva chemikálií. Prvá metóda extrakcie kofeínu bola patentovaná v roku 1906. Patent vznikol na základe pozorovania úniku kofeínu zo zŕn, ktoré boli nešťastne ponorené v slanej vode počas prevozu.
Vedeli ste, že... ... existuje odroda kávy, ktorá prirodzene neobsahuje žiaden kofeín?
V minulosti boli na extrakciu využívané rôzne rozpúšťadlá, ktoré mali za úlohu kofeín chemicky naviazať a vyextrahovať von zo zŕn. Jednou z takýchto látok bol aj benzén. V dnešnej dobe sa dostáva do popredia tzv. proces „Swiss Water“. Tento proces využíva na extrakciu iba čistú vodu a nie chemické rozpúšťadlá. Vzhľadom na to, že k extrakcii dochádza len vďaka vode a nie chemikáliám, zrná si si udržiavajú ešte väčšie množstvo svojich prirodzených živín a omnoho viac arómy. Akonáhle je proces extrakcie kofeínu dokončený, prechádzajú kávové zrná do pražiarne. Praženie má rovnaký účel a priebeh ako u bežnej kávy, no výsledok je trochu odlišný. Vzhľadom na absenciu kofeínu môžu byť pražené bezkofeínové zrná tmavožlté ako slama či svetlohnedé ako škorica. Po pražení pokračuje káva bez kofeínu do balení a v priebehu ďalších krokov sa dostane až do vašej šálky. Výroba bezkofeínovej kávy má viaceré kroky spoločné s tou klasickou. Práve preto si v sebe udržiava všetky antioxidanty, minerály a vitamíny, ktoré sú bežne prítomné v káve. Pitie kávy bez kofeínu so sebou nesie viaceré výhody pre naše zdravie. Máte chuť na šálku? 

Publikované: 08. 05. 2021

Kategória: Ostatní

Autor: Tereza Havelková