Spoznajte bukové lesy, ktoré sú zdrojom lisovaných brikiet

Prostredníctvom procesu lisovania čistých a suchých pilín dochádza pod vplyvom vysokého tlaku ku vzniku vykurovacieho produktu zvaného briketa. Kvalitné bukové brikety so schopnosťou vysokej výhrevnosti sú produkované zo 100% bukového dreva. Poďme sa spoločne bližšie zoznámiť s bukovým drevom, vďaka ktorému možno využívať lisované brikety- alternatívny a ekologicky výhodný spôsob vykurovania domácností a nebytových priestorov.

Vedeli ste, že na Slovensku prevládajú listnaté lesy nad ihličnatými?

Ako je isto väčšine všeobecne známe, tak buk patrí medzi listnaté stromy. V rámci celoslovenského pohľadu na zastúpenie ihličnatých a listnatých lesov, prevažujú na území Slovenska práve listnaté lesy, a to v zastúpení približne 58 %. Na základe rozdelenia lesov v závislosti od vegetačných stupňov tvorí bukový les štvrtý stupeň. Z hľadiska nadmorskej výšky sa bukové lesy nachádzajú v rozmedzí 400 až 800 metrov.

Bukové lesy tvoria 20 % lesného porastu na území Slovenska

V prípade, že sa zaujímate o percentuálne zastúpenie bukových lesov v rámci Slovenska, tak pokrývajú približne 20 % z jeho celkových lesných porastov pokrývajúcich územie krajiny. Vyšší percentuálny podiel majú lesy dubovo-bukového vegetačného stupňa a lesy tvoriace jedľovo-bukový vegetačný stupeň. Možno tak dospieť k záveru, že bukové lesy tvoria podstatnú čas lesov v našej krajine.

Zaujímavosti, ktoré ste možno netušili

Zaujímavosťou o bukovom dreve je fakt, že okrem jeho využívania v rámci vykurovania a výroby spomínaných alternatívnych zdrojov, ktorými sú brikety, je bukové drevo spaľované na sušenie sladu využitého v niektorých údených pivách, a to najmä v Nemecku. V Staroveku bola kôra tohto stromu používaná na účely písania. Vedeli ste, že súčasťou Svetového dedičstva UNESCO sú takzvané Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, ktoré tvoria súčasť i nášho územia? Bukové lesy majú na našom území bohaté zastúpenie, čím má naša krajina veľkú výhodu, pretože má tak dostatok prírodných a obnoviteľných zdrojov, z ktorých možno produkovať lisované bukové brikety.

Publikované: 14. 01. 2021

Kategória: Ostatní

Autor: Tereza Havelková